Natuurgebieden Zuid-Holland

20 augustus 2020 in Bestemmingen en Nederland

Eerder schreef ik al over de mooiste natuurgebieden van Nederland, maar eigenlijk is dat lijstje veel te kort om alle mooie natuur in Nederland een plekje te bieden. Per provincie is er zo veel moois te ontdekken, bijvoorbeeld de leukste steden van Zeeland. In dit artikel vertel ik je meer over de mooie natuurgebieden van Zuid-Holland. Ideaal voor een ieder die graag de natuur in trekt tijdens een vakantie met de camper. 

Tip: Wil je een camper huren en op die manier de natuur van Zuid-Holland ontdekken? Overnachten doe je het beste op deze camperplaatsen in Zuid-Holland

Goboony Natuurgebieden Zuid-Holland

  1. Tiengemeten

Tiengemeten is een eiland, de naam duidt op de grote van het eiland. Een gemet is namelijk een oude landmaat van ruim 0,4 hectare. Vroeger klopte deze maat, maar inmiddels is de grootte van het eiland veranderd, maar de naam bleef bestaan. Het eiland werd vroeger gebruikt voor landbouw, maar sinds 1997 is het een natuurgebied. Je kunt op het eiland mooi wandelen, er zijn zelfs 3 verschillende wandelroutes uitgezet. Ook vind je er een informatiecentrum. De camping op het eiland is helaas alleen voor tent kampeerders, maar het is zeker de moeite waard het eiland eens te bezoeken. Naast wandelroutes vind je op het eiland een grote speeltuin voor kinderen, ook zijn er een herberg en een pannenkoekenrestaurant. Daarnaast is er nog een Landbouwmuseum. Je kunt het eiland het hele jaar bezoeken met de veerpont vanaf Nieuwendijk. In de zomer is het eiland ook te bereiken vanaf Willemstad, Stad aan het Haringvliet, Middelharnis en Hellevoetsluis.

  1. Voornes Duin

Het Voornes Duin is een natuurreservaat van ongeveer 1400 ha groot en ligt op het eiland Voorne. Sinds 2008 is het Voornes Duin een Natura 2000-gebied. Het gebied bestaat uit relatief jonge en kalkrijke duinen. Het gebied heeft heel wat veranderingen doorgemaakt, vroeger door overbeweiding, later door de aanleg van de Nieuwe Waterweg, de Deltawerken en de Maasvlakte. Toch is het gebied nog steeds de moeite waard. Naast duinen zijn er ook twee duinmeertjes: Breede water en Quackjeswater. Het gebied heeft veel mooie planten en ook dieren weten de plek te vinden. Je treft met name broedvogels, maar ook nachtvlinders, de zeldzame Noordse Woelmuis en 40 soorten slakken (dat is gelijk aan de helft van alle slakken in Nederland!)

  1. Wolvenpolder

De Wolvenpolder is een waterrijk natuurgebied. Het ligt ten zuidoosten van Spijkenisse. De polder is onderdeel van het natuur- en recreatiegebied De Uitwaayer. Nadat het gebied was ingepolderd was het eerst landbouwgrond, maar in 2013 is het een natuurgebied geworden. Het is een mooi gebied om te wandelen en fietsen. Ook vogelaars komen hier aan hun trekken. Voor nog beter zicht is er een vogelkijkhut. 

Bekijk aanbod

  1. Nieuwkoopse plassen

De Nieuwkoopse Plassen zijn vanaf de 16e eeuw ontstaan, dit door vervening van het gebied. Het gebied is onderdeel van het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck. De grote plassen kunnen worden bevaren door grotere boten, de kleinere plassen en sloten zijn prachtig om met een kano, roeiboot of fluisterboot te ontdekken. De rietteelt speelt in het gebied nog een grote rol, niet alleen voor bewoners, maar ook voor behoud van het gebied. De rietteelt zorgt er namelijk voor dat het gebied niet te veel overwoekerd raakt door een exoot als de appelbes. Het gebied is een broedplaats voor vele moerasvogels. Naast dat het gebied mooi is vanaf het water, kun je hier ook prachtig wandelen en fietsen. 

  1. Boezems Kinderdijk

Ook Boezems Kinderdijk is een Natura 2000-gebied. Het gebied is vooral bekend vanwege de Kinderdijkse Molens. Deze staan op de UNESCO  Werelderfgoedlijst en zijn geliefd bij veel buitenlandse toersiten. Mocht je er nog nooit zijn geweest, dan is dit misschien wel het moment! Door Corona is het ook hier een stuk rustiger. Die rust geeft ook de gelegenheid om verder te kijken dan alleen de molens en ook te genieten van de natuur. Boezems Kinderdijk zijn een aantal boezems samen die bestaan uit open water, riet- en zeggemoerassen, ruigten, grienden, struwelen en boezemkaden. Erg bijzonder om te bezoeken. Je vindt er ook nog een aantal polders die doorsneden worden door sloten. 

  1. Klein profijt

Klein Profijt is een bos waarin de invloed van eb en vloed nog te merken is. Bij vloed wordt het gebied vis kreekjes en geulen gevuld met zoet rivierwater. Bij eb gebeurt het tegenovergestelde. De natuur heeft in dit gebied de vrije hand. Iedere keer na de vloed blijft er een waas van rivierslib en plantenresten achter. Daarnaast zorgt zware storm voor open plekken. Op die open plekken ontstaat uiteindelijk weer nieuw bos. Het gebied is vrij toegankelijk voor een wandeling. 

  1. Stormpoldervloedbos

Het Stormpoldervloedbos ligt aan de rand van de Stormpolder. De stormpolder is verhoogd zodat bedrijven zich er konden vestigen, maar aan de oostkant van de polder is het Stormpoldervloedbos blijven bestaan. Het buitendijkse gebied draagt de vloedbos omdat het gebied door de getijden regelmatig overstroomt. Vroeger werd het gebied gebruikt voor de verbouw van wilgenhout, maar dat nam af en het gebied verwaarloosde. Inmiddels is de zorg voor het gebied hersteld. De kade die er al was werd weer hersteld en ook zo aangepast dat de druk bij hoogwater niet te hoog wordt. Het gebied is rijk aan flora en fauna. Er zijn een aantal zeldzame planten als oranje springkruid en de spindotter en het gebied is een goed leef- en broedgebied voor vogels. Als vogelaar heb je geluk wanneer je de blauwborst tegenkomt. 

Naast deze gebieden zijn er nog veel meer natuurgebieden in Zuid-Holland. De meeste zijn toegankelijk om te wandelen en te fietsen en soms kun je het gebied ook vanaf het water bewonderen. Kijk bijvoorbeeld bij Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap voor meer informatie.