Spelvoorwaarden Winactie

Deelname actie


1. Deelname aan acties is kosteloos.
2. Deelname vindt plaats wanneer je op Goboony social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
3. Eenmalige deelname per persoon.
4. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
5. Medewerkers van Goboony zijn uitgesloten van deelname aan acties.
6. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
7. Goboony is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens


1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

De prijs

1. De winnaar van de hoofprijs ontvangt een budget van €1000,- incl BTW voor een vakantie in een camper naar keuze uit het aanbod van Goboony.nl. 
2. De periode en de lengte van de vakantie is vrij te bepalen door de winnaar maar dient plaats te vinden voor 31 december 2020. 
3. Uitgaven boven het winbedrag van €1000,- incl BTW kunnen niet bij Goboony verhaald worden. Goboony is niet aansprakelijk voor kosten boven het vastgestelde winbedrag van €1000,- incl BTW. 
4. Het resterende bedrag na aftrek van de huurkosten van de camper kunnen gebruikt worden om; Campingkosten, brandstofkosten en eventuele andere kosten te dekken.  De hoogte van het resterende bedrag is afhankelijk van de huurprijs van de door de winnaar gekozen camper. (Voorbeeld: Hoofdprijs van €1000 -(minus) Huurbedrag camper: €600,- =(is) €400,- resterend budget voor campings, brandstof en eventuele andere kosten tijdens de reis. 

Winnaar


1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
4. Goboony is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
6. Het is niet mogelijk de gewonnen prijs om te ruilen voor een geldbedrag.
7. De winnaar heeft de toestemming om zijn prijs aan iemand anders te schenken. 

Al geboekt?


1. Indien een deelnemer al een camper heeft geboekt dan kan enkel de Hoofdprijs geclaimd worden. Kortingsvouchers kunnen niet verzilverd worden voor reeds gemaakte boekingen. 

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze winactie.